Recente publicaties

Hieronder staan publicaties en artikelen, die Jaap Koot in de afgelopen jaren heeft geproduceerd voor verschillende tijdschriften.

Vaardige patient

Sandra Goren schreef  een artikel voor Medisch Contact over de vaardige patiënt. Jaap Koot gaf een input vanuit zijn kennis over gezondheidsvaardigheden.

Gepubliceerd in Medisch Contact, maart 2012

Integrale aanpak public health

Redactioneel voor TSG waarin het belang van integrale aanpak van public health en basisgezondheidszorg wordt uiteen gezet, en gepleit wordt voor een district health care model.

Gepubliceerd in TSG, maart 2010

Kwaliteit van zorg in maatschappelijk perspectief

Duurzame gezondheidszorg waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat, zal de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. Daarom verdient dit onderwerp de aandacht van kwaliteitsmanagers in de zorg.

Gepubliceerd in Kwaliteit van Zorg, mei 2012

Healthy Ageing

Reactie op het rapport Gezond en Actief  Ouder Worden: de maatschappelijke baten van het healthy ageing onderzoek, door Marc Pomp

Gepubliceerd in TSG, mei 2012

Ernie en het evidence beest

Evidence based werken in de gezondheidszorg staat hoog op de agenda. Bij preventie is het niet eenvoudig om te bewijzen dat interventies werken. Daarom moeten we innovatieve methoden van onderzoek invoeren.

Gepubliceerd in Skipr, juni 2012

jaap@kootphc.nl © Jaap Koot 2013