Duurzaamheid


Al in 2010 namen Willem Lageweg van MVO-Nederland en Jaap Koot van het NIGZ het initiatief om de thema's van gezondheid en duurzaamheid aan elkaar te verbinden. Na een studiebijeenkomst in september 2010, volgde een studie naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg in 2011 (Nu Zorgen voor Morgen). Jaap Koot gaf presentaties en schreef een visiedocument over MVO in de zorg. In oktober 2011 vond een ronde tafelconferentie plaats, die uitmondde in een manifest, waarin 50 partijen opriepen om gezamenlijke actie te ondernemen. In 2012 werd het MVO netwerk voor de Zorg opgericht na een kick-off bijeenkomst en worden gezondheidsinstellingen gemobiliseerd om binnen hun organisaties MVO in de praktijk te brengen.

Kwaliteit en Duurzaamheid

Kwaliteitsbeleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen liggen in elkaars verlengde wanneer de uitkomsten van het zorgproces voor de zorggebruiker centraal worden gesteld. Wat levert ons handelen per saldo op voor de zorggebruiker moet de belangrijkste kwaliteitsvraag zijn. Kwaliteitsmanagers kunnen MVO in zorginstellingen versterken.  Jaap Koot en Jan Jansen schreven hier een artikel over voor het blad Kwaliteit in Zorg.

 

jaap@kootphc.nl © Jaap Koot 2013