Gezond ouder worden


Gezond ouder worden, of kwaliteit van leven bevorderen voor ouderen is een van de prioriteiten voor Nederland. De groeiende groep van ouderen zal beter kunnen participeren in de maatschappij wanneer deze vitaal is, zowel door middel van betaald werk als door middel van vrijwilligerswerk. Niet alleen voor het individuele geluk van de ouderen, maar ook voor de maatschappij als geheel brengt dit grote voordelen.  

IROHLA

Het onderzoeks project Intervention Research on Health Literacy of the Ageing Population in Europe is een studie in de context van de Europese aanpak voor bevorderen van gezondheid bij ouderen. De vergrijzing in Europa maakt een innovatieve aanpak noodzakelijk.

Scenariostudie

In 2007 deden Marij Vulto en Jaap Koot de scenariostudie Medische Ouderenzorg in de Toekomst voor STG/HMF. Dit rapport diende als input voor planning voor opleiding van medsich personeel in de komende 15 jaar. Het toen ontwikkelde model van ziekte - welbevinden en publiek - privaat is nog steeds actueel en wordt nu vaak vermeld als van ZZ naar GG.

Leven aan jaren toevoegen

In 2012 schreef Jaap Koot een commentaar op een studie van Marc Pomp over onderzoek naar Gezond Ouder Worden. Daarin betoogt hij dat gezondheidsbevordering zich meer focust op toevoegen van kwaliteit van leven, dan op verlengen van het leven.

jaap@kootphc.nl © Jaap Koot 2013