Gezondheidsvaardigheden


Gezondheidsvaardigheden worden omschreven als de capaciteiten van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken voor het nemen van beslissingen over gezondheid en ziekte. In de huidige tijd, waarin meer en meer nadruk komt te liggen op zelf-management en op eigen verantwoordelijkheid van zorggebruikers, is het noodzakelijk om gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken. Gezondheidsvaardigheden helpen achtergestelde groepen om beter op te komen voor hun rechten, en beter gebruik te kunnen maken van beschikbare gezondheidszorg voorzieningen.

Jaap Koot is de coördinator van het internationale onderzoeksproject IROHLA (Intervention Research on Health Literacy of the ageing population) bij het Universitair Medicisch Centrum in Groningen. Dit project startte in december 2012 en zal gedurende drie jaar in 12 Europese landen worden uitgevoerd. Het project ontvangt financiele ondersteuning van de EU.

Jaap Koot gaf ook presentaties aan buitenlandse universiteiten over het onderwerp gezondheidsvaardigheden.

Integrale aanpak gezondheidsvaardigheden

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden vereist een integrale aanpak, zowel versterken van de capaciteiten van kwetsbare groepen, als verbeteren van de communicatie door zorgverleners. Jaap Koot ontwikkelde een model voor integrale aanpak van gezondheidsvaardigheden. Binnen het IROHLA project wordt dit model verder ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd.

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Als directeur van het gezondheidsinstituut NIGZ stond Jaap Koot aan de wieg van de Nederlandse Alliantie voor Gezondheidsvaardigheden, waarin nu meer dan zestig organisaties deelnemen. De alliantie biedt deelnemende organisaties de gelegenheid kennis uit te wisselen en samenwerking tot stand te brengen.

Jaap Koot gaf in november 2011 een presentatie over de alliantie ter gelegenheid van een Europese conferentie over gezondheidsvaardigheden, georganiseerd door het Europees Parlement. In juni schreef hij een samenvatting van het werk van de alliantie voor de WHO.


jaap@kootphc.nl © Jaap Koot 2013