Kwaliteit


Implementatie van Richtlijnen

In 2011 schreef Jaap Koot met Sarah Pos voor de Regieraad Kwaliteit van de Zorg de studie Focus op Implementatie van Richtlijnen. In dit rapport wordt dieper ingegaan op oorzaken voor niet goed implementeren van richtlijnen. Enkele belangrijke aspecten zijn: complexiteit van de richtlijnen, participatie van belanghebbenden bij de ontwikkeling en aandacht voor het patiëntenperspectief.

Kwaliteitsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kwaliteitsbeleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen liggen in elkaars verlengde wanneer de uitkomsten van het zorgproces voor de zorggebruiker centraal worden gesteld. Wat levert ons handelen per saldo op voor de zorggebruiker moet de belangrijkste kwaliteitsvraag zijn. Kwaliteitsmanagers kunnen MVO in zorginstellingen versterken.  Jaap Koot en Jan Jansen schreven hier een artikel over voor het blad Kwaliteit in Zorg

Dilemma's in gezondheidsbevordering

In 2011 gaf Jaap Koot presentaties voor de jaarvergadering van EuroHealthNet en voor het Duitse Kennisnetwerk Public Health over kwaliteitsvragen bij gezondheidsbevordering. Er is behoefte aan meer inbedding, meer programmatische aanpak en meer focus op lange termijn.

Systeemdenken in de gezondheidszorg

Om vanuit het korte termijn denken te komen in de gezondheidsbevordering is het noodzakelijk om te denken in systemen. Het Ottawa Charter en het Referentiekader Gezondheidsbevordering zijn daarvan goede voorbeelden. Jaap Koot gaf een presentatie voor het Schools for Health in Europe netwerk. Het cynefin framework laat zien hoe verschillende systemen zich tot elkaar verhouden.


 

jaap@kootphc.nl © Jaap Koot 2013