Kwetsbare groepen


In de public health gaat het om de gezondheid van de bevolking. Veel mensen zijn in staat voor hun eigen gezondheid zorg te dragen, en hebben daarbij weinig bemoeienis van de overheid of deskundigen bij nodig (afgezien van bescherming tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen e.d.). In de publieke gezondheidszorg komt het erop aan kwetsbare groepen te ondersteunen (empowerment) of omgevingsfactoren voor deze groepen te veranderen, zodat ze minder schadelijk worden (health in all policies).

Toegang tot Moeder- en Kindzorg

In 2013 evalueerde Jaap Koot met een team het Results Based Financing Programma in Zimbabwe dat financiële steun ontvangt van de Wereld Bank. In dat programme ontvangen gezondheidsinstellingen betaling voor geleverde diensten op basis van aantallen patiënten, geleverde kwaliteit en patiënttevredenheid. De bevolking krijgt meer inspraak in stellen van prioriteiten en besteding van de inkomsten. Dat systeem blijkt uitstekend te werken. Meer mensen krijgen toegang tot dienstverlening, zoals onderstaande tabel laat zien voor zwangerschapscontroles. Gebruikers van zorg zijn vaker tevreden over de dienstverlening.

 

Sociale determinanten van gezondheid

Jaap Koot deed met twee collega's een studie naar de effecten van malariapreventie door middel van klamboes op de meest kwetsbare groepen in Tanzania. Deze studie vond plaats in het kader van WHO studies naar sociale determinanten van gezondheid.  Daarnaast was hij betrokken bij verschillende studies en conferentie over sociale determinanten van gezondheid. 


jaap@kootphc.nl © Jaap Koot 2013